(012) 4470044
Elektrik Alətləri Yükqaldırıcı və Qaldırma Avadanlığı Kompressor, Generator və Qaynaq Avadanlığı Beton və Asfalt İşləmə Avadanlığı Dəmirişləmə Avadanlığı və Dəzgahlar Əl Alətləri, İşçi Geyİmləri Qaz Avadanlıqları Bağ Avadanlığı Sərf Material Elektrika Məhsulları Kimyavi Məhsullar
NL-DFS 20
 
 
 
Capacity 2000 (kg)
 
Max. forks height 200 (mm)
 
Min. fork height 85 (mm)
 
Steering wheel size 180 x 50 (mm)
 
Roller size 80 x 70 (mm)
 
Forks section 160 x 50 (mm)
 
Overall forks width 550 (mm)
 
Forks length 800 (mm)
 
 
 
Explanation Kısa Çatal
Yüklənir