(012) 4470044
Elektrik Alətləri Yükqaldırıcı və Qaldırma Avadanlığı Kompressor, Generator və Qaynaq Avadanlığı Beton və Asfalt İşləmə Avadanlığı Dəmirişləmə Avadanlığı və Dəzgahlar Əl Alətləri, İşçi Geyİmləri Qaz Avadanlıqları Bağ Avadanlığı Sərf Material Elektrika Məhsulları Kimyavi Məhsullar
GWS 850 CE
Technical data: GWS 850 CE Professional
Rated power input 850 W
No-load speed 11.000 rpm
Grinding spindle thread M 14x2
Disc diameter 125 mm
Wire cup brush, diameter 75 mm
Weight 1,6 kg
 
Yüklənir