(012) 4470044
Elektrik Alətləri Yükqaldırıcı və Qaldırma Avadanlığı Kompressor, Generator və Qaynaq Avadanlığı Beton və Asfalt İşləmə Avadanlığı Dəmirişləmə Avadanlığı və Dəzgahlar Əl Alətləri, İşçi Geyİmləri Qaz Avadanlıqları Bağ Avadanlığı Sərf Material Elektrika Məhsulları Kimyavi Məhsullar
GSM 200 D
Technical data: GBG 8 Professional
Grinding disc diameter 200 mm
No-load speed 2.840 rpm
Grinding disc widths 25 mm
Grinding disc bore 32 mm
Grit 36 + 60 
Rated power input 550 W
Weight 15,6 kg
Yüklənir