(012) 4470044
Elektrik Alətləri Yükqaldırıcı və Qaldırma Avadanlığı Kompressor, Generator və Qaynaq Avadanlığı Beton və Asfalt İşləmə Avadanlığı Dəmirişləmə Avadanlığı və Dəzgahlar Əl Alətləri, İşçi Geyİmləri Qaz Avadanlıqları Bağ Avadanlığı Sərf Material Elektrika Məhsulları Kimyavi Məhsullar
GWS 24-300 J
Technical data: GWS 24-300 J Professional
Rated power input 2400 W
No-load speed 5000 rpm
Grinding spindle thread M 14 
Disc diameter 300 mm
Weight 10,3 kg
 
Yüklənir