(012) 4470044
Elektrik Alətləri Yükqaldırıcı və Qaldırma Avadanlığı Kompressor, Generator və Qaynaq Avadanlığı Beton və Asfalt İşləmə Avadanlığı Dəmirişləmə Avadanlığı və Dəzgahlar Əl Alətləri, İşçi Geyİmləri Qaz Avadanlıqları Bağ Avadanlığı Sərf Material Elektrika Məhsulları Kimyavi Məhsullar
Bu YAY daha çox qaynaq et !


05 İyun - 20 İyul 2014-cü il tarixləri arasında Universal AZ çirkətindən Telwin və Magmaweld brendlərin qaynaq avadanlıq və aksesuarlarını ən çox alan 5 müştəri Türkiyınin İzmir çəhərinə 4 günlük səyahət qazanacq. Uçuş, qalma və qidalanma xərcləri Universal AZ şirkəti tərəfindən ödəniləcək. 

 

Əlavə məlumat 05052343484

Yüklənir