(012) 4470044
Elektrik Alətləri Yükqaldırıcı və Qaldırma Avadanlığı Kompressor, Generator və Qaynaq Avadanlığı Beton və Asfalt İşləmə Avadanlığı Dəmirişləmə Avadanlığı və Dəzgahlar Əl Alətləri, İşçi Geyİmləri Qaz Avadanlıqları Bağ Avadanlığı Sərf Material Elektrika Məhsulları Kimyavi Məhsullar
Sertifikatlar
Universal AZ satdığı bütün məhsulların Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir. Satışa çıxarılan bütün məhsulların keyfiyyət sertifikatları təqdim edilməkdədir.
Yüklənir