(012) 4470044
Elektrik Alətləri Yükqaldırıcı və Qaldırma Avadanlığı Kompressor, Generator və Qaynaq Avadanlığı Beton və Asfalt İşləmə Avadanlığı Dəmirişləmə Avadanlığı və Dəzgahlar Əl Alətləri, İşçi Geyİmləri Qaz Avadanlıqları Bağ Avadanlığı Sərf Material Elektrika Məhsulları Kimyavi Məhsullar
Norton Clipper Training Camp


18 -19 May 2014-cü il tarixlərində Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olduğumuz Norton və Clipper məhsullarının Quba Bərpa Spa Mərkəzində təqdimat və təlimi keçirilmişdir.
Yüklənir